Branford Community Foundation Awards $37000 In Scholarships